Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie - Gospodarka - Inwestycje

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 19.10.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
Celem seminarium jest dyskusja nad społeczno-ekonomicznymi wyzwaniami stojącymi przed regionem Wielkopolski Wschodniej. Wspólnie z Edinburgh Centre for Carbon Innovation (ECCI, Uniwersytet Edynburski),  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz firmą EU-CONSULT prowadzącą badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, chcemy przedyskutować możliwe działania ograniczające negatywne skutki transformacji w regionie, ale także tworzące nowe szanse rozwoju.  

Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań opracowane w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim.  Badania przedstawią: Aleksander Szpor, Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z IBS oraz Adam Irvine z Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski) .

W trakcie spotkania przeprowadzimy trzy bloki warsztatów. Firma EU-CONSULT przeprowadzi warsztat na temat inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski) przeprowadzi warsztaty na temat inteligentnej transformacji, a Instytut Badań Strukturalnych będzie moderował dyskusję na temat optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.


Termin: 23 października br., godz. 10-16

Miejsce: Konin (szczegółowe informacje wkrótce)

Program: http://ibs.org.pl/events/transformacja-wielkopolski-wschodniej/


Serdecznie zapraszamy!

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 23.10.2018 10:00
Zakończenie: 23.10.2018 16:00

Konin

Strona rejestracji:
https://seminarium-konin-23-10.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
agata.miazga@ibs.org.pl
22 629 33 82